fbpx

Privacybeleid

De besloten vennootschap Nijhuis Dienstverlening B.V., handelend onder de namen : Nijhuis Rioolreiniging, Nijhuis Calamiteiten Service, Schoon Riool, Nijhuis Rioolbeheer, Combiservice Twente, Combiservice, Nijhuis veegservice, hierna allen aangeduid met  “Nijhuis Dienstverlening”,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Deze verklaring is opgesteld conform de vereisten die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens Nijhuis Dienstverlening

adres: Najaarsweg 50, (7532 SK) Enschede

Tel.: 053-4618861 regio Enschede

Tel.: 0541-7504444 regio Oldenzaal / Ootmarsum

Tel.: 074-2020003 regio Hengelo / Borne

Tel.: 0546-200001 regio Almelo / Tubbergen

 

www.schoonriool.nl 

Email:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nijhuis dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijf

– Naam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres (geanonimiseerd)

– bankrekeningnummer

geboortedatum ( indien de klant een natuurlijk persoon betreft)

 

Toelichting:

Nijhuis Dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zonder geboortedatum van een natuurlijk persoon valt echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het wordt ouders dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht dit toch eens voorkomen neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsgrondslag

Nijhuis Dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Ter afhandeling van de betaling

 

Bewaartermijn

Nijhuis Dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nijhuis Dienstverlening deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nijhuis Dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Nijhuis Dienstverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Nijhuis Dienstverlening maakt bij het bezoek van de website gebruik van Google Analytics. Het Analytics profiel is zo ingesteld dat het anoniem data verwerkt en er geen data met andere Google-diensten gedeeld wordt. Er worden dus geen persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijhuis Dienstverleningen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met

nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nijhuis Dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Versie juni 2024